Orlen Trophy 4x4 2004
Dnia 12 wrzeĥnia 2004 roku na dnie przysz³ego zbiornika na rzece Skawie w Ĥwinnej Porêbie odby³ siê pierwszy etap turystyczno-sportowego rajdu przeprawowego samochodów terenowych. Udzia³ w imprezie wziê³o 13 za³óg w tym dwie ekipy niemieckie i austriackie

Rozmiar: 4476 bajtów Rozmiar: 3634 bajtów Rozmiar: 3500 bajtów Rozmiar: 3399 bajtów Rozmiar: 4025 bajtów
Rozmiar: 3440 bajtów Rozmiar: 3404 bajtów Rozmiar: 3353 bajtów Rozmiar: 3625 bajtów Rozmiar: 4444 bajtów
Rozmiar: 2491 bajtów Rozmiar: 2639 bajtów Rozmiar: 3668 bajtów Rozmiar: 3988 bajtów Rozmiar: 4285 bajtów
Rozmiar: 5034 bajtów Rozmiar: 5567 bajtów Rozmiar: 4744 bajtów Rozmiar: 4672 bajtów Rozmiar: 5315 bajtów
Rozmiar: 6068 bajtów Rozmiar: 4728 bajtów Rozmiar: 5567 bajtów Rozmiar: 5568 bajtów Rozmiar: 5181 bajtów
Rozmiar: 5142 bajtów Rozmiar: 5579 bajtów Rozmiar: 5196 bajtów Rozmiar: 5009 bajtów Rozmiar: 5711 bajtów
Rozmiar: 5681 bajtów Rozmiar: 6072 bajtów Rozmiar: 5575 bajtów Rozmiar: 5977 bajtów Rozmiar: 5669 bajtów
Rozmiar: 4882 bajtów Rozmiar: 5335 bajtów Rozmiar: 4124 bajtów Rozmiar: 4374 bajtów Rozmiar: 4864 bajtów
2  3 

Edukacja\\\Galeria\\\Informacja\\\Kapliczki\\\Koĥció³\\\Linki\\\Poczħtki wsi\\\
Podziêkowania\\\Rzeka Skawa\\\Sport\\\Turystyka\\\Zapora\\\Ksiêga Goĥci\\\Strona G³ówna\\\