Początki wsi
Wieś zlokalizowana pomiędzy Wadowicami i Suchą Beskidzką. Powstała w wyniku akcji osadniczej prowadzonej e XIV wieku przez oświęcimskiego dworzanina Żegotę z Bieńkowic. W tym samym czasie powstały miejscowości takie jak: Zembrzyce, Jaszczurowa, Skawce i wiele innych. Wsie były własnością rycerstwa, a następnie szlachty. Ówczesne osady podzielone były na dwie części: grunty dworskie i grunty chłopskie. Dobra szlacheckie zawsze znajdowały się na lepszych gruntach, korzystniej położonych. W 1575 roku Świnna Poręba przeszła w posiadanie Bernarda Rusockiego i czterech braciWidok na pobliskie góry porębskich: Jana, Jędrzeja, Piotra i Stanisława. W XVII i XVIII wieku wsią władali Sławińscy. W roku 1768 dziedziczką dóbr Świnna Poręba była Agnieszka Bobrowska-Stojowska. 27 lat później sprzedała wieś swojemu mężowi Michałowi Jordanowi Stojowskiemu. Początkiem XIX wieku Świnną Porębę zakupił Alojzy Schanzer -Żyd.Był on jednocześnie właścicielem Skawiec. Następnie władzę sprawował Edward Schminke. Dnia 4 kwietnia 1894 roku wieś kupiła Łucja z Tischerów Krobicka. W roku 1912 dziedziczką majątku została jej córka Józefa Krobicka. Podczas wojny Świnna Poręba, podobnie jak inne wsie położone na lewym brzegu Skawy włączona została go terytorium III Rzeszy Niemieckiej. Na Skawie powstał granica pomiędzy Niemcami i Generalnym Gubernatorstwem. Akcja wysiedleńcza nie była tutaj prowadzona na tak dużą skalę jak w innych sąsiednich miejscowościach. W styczniu 1945 gdy wojska radzieckie zajmowały Suchą Beskidzką i Zembrzyce, w baraku celników w Świnnej Porębie nadal stacjonowały wojska niemieckie. Nocą wojsko rosyjskie zaatakowało ów barak. Zginęło tam około 60 Niemców, którzy zostali pochowani w okolicy baraku.

Edukacja\\\Galeria\\\Informacja\\\Kapliczki\\\Kościół\\\Linki\\\Początki wsi\\\
Podziękowania\\\Rzeka Skawa\\\Sport\\\Turystyka\\\Zapora\\\Księga Gości\\\Strona Główna\\\