Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte
Pierwsza państwowa szkoła powstała w Świnnej Porębie w 1908 roku. Do tego czasy dzieci uczyły się w szkole zimowej. Pomieszczenie wynajmowane dla szkoły było ciasne, ławki stare, przeniesione z wcześniejszej szkoły. Rok szkolny zawsze rozpoczynany i kończony był nabożeństwem w kościele parafialnym w Mucharzu.Za sprawą Rady Gminy zakupiono od ówczesnego właściciela dworu Porębskiego jeden mórg ziemi pod budowę nowej szkoły. Jej budowę rozpoczęto w 1914 roku, lecz szybko ją przerwano z powodu wybuchu wojny. W roku 1911/12 do szkoły zapisało się 101 dzieci. Okres od 1914 do 1918 roku był bardzo ciężki dla władz szkoły. Szkoła nadal nie posiadał własnego budynku. Jednak w przeciągu kilku lat udało się ukończyć inwestycję budowy nowego gmachu. 1 stycznia 1921 roku uczniowie i nauczyciele przenieśli się do nowej szkoły. Siedziba podzielona była na dwie sale o powierzchni 118 m2. W 1924 roku szkołę ogrodzono sztachetowym płotem, wcześniej z inicjatywy kierownika Stefana Halardzińskiego posadzono przy niej drzewa owocowe. Dnia 1 września 1922 Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego mianowało Stanisława Synowca na nauczyciela kierującego, a nauczycielką jego żonę Felicję. W Chobocie zlikwidowano szkołę, więc dzieci z tamtego rejonu włączone zostały do obwodu szkoły w Świnnej porębie. Liczba uczniów wahała się pomiędzy 90 a 100. W roku 1930/31 przerwano naukę z powodu epidemii odry. W 1937 roku w szkole wprowadzono dożywianie dla najuboższych dzieci. 3 września 1939 roku wieś została zajęta przez wojska niemieckie. Nauka odbywała się przez cały okres wojny i okupacji, choć w nieco zmienionych warunkach. 19 stycznia 1945 roku lekcje zostały przerwane na skutek zbliżającego się frontu. Budynek szkolny ocalał, lecz wymagał znacznego remontu. Wykonany on został w okresie wakacji z funduszy Samopomocy Chłopskiej. W roku szkolnym 1945/46 szkoła realizowała naukę w klasach I-VI. Klasa VII została przeniesiona do Mucharza. Po kilku latach przeprowadzono kolejne remonty. Naprawiono studnię, wyremontowano toalety, budynek gospodarczy, powstała nowa elewacja zewnętrzna, odnowiono podwórze szkolne. 19 listopada 1961 roku po zgromadzeniu odpowiedniej ilości funduszy i materiałów budowlanych przystąpiono do rozbudowy szkoły na bazie budynku z roku 1922. 24 listopada 1962 roku uroczyście przekazano do użytku część dydaktyczną. W szkole powstała drużyna harcerska, która poza działalnością czysto harcerską podejmowała prace na rzecz szkoły i środowiska. W szkole przywrócono naukę religii. Nowa szkoła została nowocześnie umeblowana i wyposażona w odpowiednie pomoce naukowe. W 1964 roku szkoła podpisała umowę na wydzierżawienie budynku na okres ferii letnich i zimowych na kolonie dzieci pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkalnego w Oświęcimiu. W zamian za to zakład ten obiecał modernizację obiektu i jego wyposażenie w nowe pomoce naukowe i sprzęt szkolny. Pierwszą większą inwestycją było dobudowanie w 1968 roku jadalni i zaplecza gastronomicznego. MZBM wybudowało również wodociąg grawitacyjny, kanalizację i osadnik ścieków. W 1971 powstało w szkole centralne ogrzewanie. Dzięki staraniom kierownika szkoły we wsi zainstalowano nowy transformator. W roku 1971 Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego na wniosek kierownika szkoły i rady pedagogicznej nadało Szkole Podstawowej nr 1 w Świnnej Porębie imię "Bohaterów Westerplatte". Uroczystość nadania imienia odbyła się 12 listopada 1971 roku. Na 7 września wyznaczono święto szkoły. W roku szkolnym 1976/77 w Świnnej Porębie utworzono szkołę zbiorczą dla dzieci z Kozińca i Świnnej Poręby. Poziom organizacyjny szkoły w Kozińcu obniżono do klas I-IV, a następnie I-III. Tak szkoła koziniecka stała się filią szkoły porębskiej. Kierownikiem szkoły przez 32 lata był Stanisław Synowiec. Również 32 lata rządził jego następca Józef Gębala. Na miejsce Józefa Gębali dyrektorem została Danuta Kabat, a następnie Maria Kwarciak. Obecnie rządy nad szkołą sprawuję Beata Polak. W sierpniu 1961 roku oddano do użytku Szkołę Podstawową w Świnnej Porębie nr 2. Była to tak zwana tysiąclatka. Jedna z tysiąca szkół jakie wybudowano, aby uczcić tysiąclecie powstania państwa polskiego. Szkoła zlokalizowana była na granicy Jamnika, Świnnej Poręby, i Mucharza. W związku z budową zapory na Skawie szkoła została rozebrana po trzydziestu latach istnienia.

Szkoła podstwowa Szkoła zimą Tablica z imieniem szkoły


Edukacja\\\Galeria\\\Informacja\\\Kapliczki\\\Kościół\\\Linki\\\Początki wsi\\\
Podziękowania\\\Rzeka Skawa\\\Sport\\\Turystyka\\\Zapora\\\Księga Gości\\\Strona Główna\\\